1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and Photo copying is prohibited

2011. február 3., csütörtök

GALÉRIA BEVEZETŐ ,TARTALOMJEGYZÉK

GALLERY INTRODUCTION,TABLE OF CONTENTS..


           Kedves Látogató!

a Tabán Anno Galéria megújult.

FŐOLDALÁN

            351 művész

        1023 alkotását
mutatjuk be a művészek   ABC sorrendjében.

OLDALSÁVBAN

   láthatóak a megfestett utcák-, utcaképek,életképek-, látképek-,Gellérthegy- 
stb. témába sorolható alkotások.

Kérjük,segítsék:

- új képek  küldésével
- észrevételeikkel
  a Galéria jobbá tételét,
-  az esetleges hibák kijavítását..

                           
Köszönettel
 Tabán Anno  A témában jelenleg tudomásunk szerint a 

legnagyobb 
virtuális képgyűjtemény. 


Tabánhoz köthető festmények és grafikák 
fotóit örömmel fogadjuk


a doravent@gmail.com email- en


Az oldalsávon a "HOMEPAGE " feliratra kattintva visszatérhetünk a főoldalra

         Jó szórakozást kívánunk!


     

      ÉJJEL A TABÁNBAN    >>>>>>
            TÉL    A   TABÁNBAN   >>>>>>


  Művészek ABC -sorrendben:

   
001.ABA-NOVÁK VILMOS .........1         
323.ABONYI TIVADAR..............1
002.ÁBRAHÁM RAFAEL.............1
003.ABRÓK MIKLÓS.................1        
004.AGÁRDI SOÓS LAJOS........1
005.ALBERT FERENC................1
318.ALMÁSSY LÁSZlLÓ.............1
009.AMBERG JÓZSEF................1
006.ANDAHÁZY KASNYA BÉLA..3 
246.ANTAL SÁNDOR.................2      13

328.BAJOR ÁGOST....................3
007.BAKÁCS PÁL......................1
008.BALÁZS G. ÁRPÁD.............1
329.BARBA PÉTER...................1
349.BAUKÓ JÁNOS...................1
267.BAY ALAJOS......................1
009.BÁNFALVY ÁKOS...............3
287.BÁNFY SZIGNÓVAL...................1
010.BÁNSÁGI ANDRÁS.............2
064.BECS GÁBOR.....................1
011.BENDA ZOLTÁN.................1
012.BARABÁS MIKLÓS.............1
013.BARTLETT-COUSE.............1
014.BATTHYÁNY GYULA..........1
015.BÁNYÁSZ ISTVÁN.............1
331.BELÁNYI  VIKTOR.............1
291.BERECK K szignóval................2
016.BEREGI VILMOS................4
017.BERÉNY RÓBERT...............1
018.BERKES ANTAL.................3
019.BÉR DEZSŐ.......................2
247.BICSÁNYI ENDRE..............1
020.BICSKEI KARLE JÁNOS......1
021.BIHARI szignóval..............1
022.BOKROS LÁSZLÓ................1
023.BORNEMISSZA GÉZA..........1
024.BORS KÁROLY....................1
339.BOSZNAY ISTVÁN...............1 
025.BÖHM LIPÓT......................1
269.BOSKÓ L.szignóval..................1
342.BRÜCK LAJOS.....................1
280.BRÜMILLER LÁSZLÓ...........1
026.BUNDSCHUN OTTÓ............3
027.BURGHARDT REZSŐ...........1      48

028.CHIOVINI FERENC..............1
281.CONRÁD GYULA..................2
029.CORINI MARGIT.................1
030.CSABAI UY GÉZA................1
031.CSÁK ANTAL.......................1
284.CSÁNKY DÉNES..................8
032.CSÁNKY M. ........................1           
033.CSATHÓ KÁROLY................4
034. CSÁTHY(K.CSÁTHY)...........1
333.CSILLAG JÓZSEF................1
035.CSISZTU MIHÁLY...............2
258.CSULAK ELEMÉR................1
291.CSURGÓI MÁTÉ LAJOS.........2
036.CSUPOR LÁSZLÓ................1        27

037.DALLOS SZIGNÓVAL.............1
273.DARVASSY ISTVÁN.............1
038.DERVANICS LÁSZLÓ............6
039.DOBAY FERENC...................1
040.DURAY TIBOR.....................1  10

041.EDVI ILLÉS JENŐ.................2
325.EDVI ILLÉS PÁL...................1
027.EGERVÁRYPOTEMKIN.ÁGOST...1
042.EGRY JÓZSEF.......................1
043.EMBER ZSOLT......................1
044.ENDER, THOMAS..................1
045.ENGEL MÁRIA......................1   13

046.FÁBRI REZSŐ.......................2
047. FARKAS GYÖRGY?................1
270. FARKAS I SZIGNÓVAL..............1
048. FARKAS LŐRINC..................4
049. FARKAS ROZÁLIA................1
050. FARKASHÁZY MIKLÓS.........1
051. FASSEL OUSA FERENC.........4
052. FAZEKAS MAGDA.................1
          FEKETE.A (lásd     G.FEKETE.A)
312. FELEKI FETTER FRIGYES......2
053. FELIX SZIGNÓVAL....................1
054. FÉNYES ADOLF.....................2
055. FOCK.A.................................1
056. FRANK FRIGYES...................1
057. FRICS SÁNDOR.....................1
351. FRIED PÁL............................1
        FEKETE.A (lásd G.FEKETE.A)
327. FÜRT KÁLMÁN.......................1    25


058. GAÁL DOMOKOS..................  2
059. GACHAL JÓZSEF ÖLYVEDI..... 1
         GAJZÁGÓ SÁNDOR  (lásd ID.GAJZÁGÓ  SÁNDOR)
063.GALLÉ TIBOR.........................1
060. GARZÓ BERTALAN .................2
326. GEBAUER ERNŐ..................... 1
337. GERÉB KLÁRA ...................... 1
061. GERGELY IMRE ..................... 3
062. G.FEKETE.A SZIGNÓV...........1
260GEDEON PÉTER ..................... 3
065. GIMES LAJOS......................... 1
066. GÖRGÉNYI GÁBOR .................1
067. GROSS ARNOLD....................  1
068. GUIDINI.M ............................ 1
069. GUZSIK ÖDÖN.....................  22
                                                              41070. GYENES GITTA ....................... 3
  GYENES LAJOS(LÁSD SZENTGYÖRGYVÁRY GYENES LAJOS )
071. GYELMISH LUKÁCS................   1
313. GYŐRFFY szignóval  .................1
344. GY.SÁNDOR JÓZSEF..................1                                                                        6350. HARANGHY JENŐ.....................1
072. HAEFFNER JENŐ ..................... 11
288. HAEFFNER Z. szignóval .............. 1
271. HALASI HORVÁTH ISTVÁN.......  1
073. HALÁPY EDE.............................. 1
300. HALÁSZ FERENC ....................... 1
285. HALLER GYÖRGY ...................... 7
297. HANDELSMANN ARNOLD ...........1
074. HAMZA D.ÁKOS ......................... 1
311. HARGITAI BEÁTA .....................17
075. HÁRY GYULA...........................  13
076. HAWLISCH GUSZTÁV.................. 3
077. HEGEDÜS ENDRE ....................... 1
078. HELBING FERENC.....................  21
079. HENEI GUSZTÁV........................  1
080. HERMAN LIPÓT .......................... 1
081. H.F SZIGNÓVAL....................................  1
302. HOLLÓ ALA.JOS.......................... 1
259. HONTI  GYÖRGY........................  1
282. HORKOVITZ ISTVÁN..................  1
082. HORMAY TIBOR ......................... 3
277. HORVÁTH szignóval........................3
258. H.HORVÁTH ISTVÁN .................. 6
083. HORVÁTH G. ANDOR.................   1
324. HORVÁTH L szignóval...................1
084. HUERYNG PÉTER ZOLTÁN ........... 1
304. HUCZEK ZOLTÁN ........................  7

                                                              108


085.  ID.GAJZÁGÓ SÁNDOR............  1
315.  IDRÁNYI TIBOR ......................1
086.  ILNITZKY J.  ........................1 
087.  ISMERETLENFESTŐ  ............43
                                                       46341.  JANIK FERENC............................1
308.  JÁLICS JÁNOS.............................1
088.  JÁSZAPÁTI K.FERENC................81
317.  JEGES ERNŐ................................1
293.  JENEY ZOLTÁN............................6
089.  JESZENSZKI szignóval...................1
334.  JÓKUTHY MIKLÓS........................1

                                                              92         K.CSÁTHY(lásd Csáthy)
090.  KABAY SZIGNÓVAL...................1             
091.  KÁCSER LÁSZLÓ..........................3
092.  KÁDÁR BÉLA...............................1
248. KASTALY ISTVÁN...........................1
093.  KASZÁS DOROTTYA.....................4
094.  KATÓ-KRISZTANICS KÁLMÁN......6
095.  KELEMEN LÁSZLÓ........................1
096.  KLIE ZOLTÁN...............................2
097.  KMETTY JÁNOS...........................4
098.  KÓBOR HENRIK...........................3
290.  KOCH VILMOS.............................1
099.  KOKESCH KATÓ...........................2
100.  KOLLATOR.H...............................1
335.  KOMÁROMI SÁNDOR...................1
101.  KONDOR LAJOS...........................2
102.  KOPITS JÁNOS............................1
103.  KORCSOK JÁNOS.........................1
104.  KOROGNAI JÁNOS.......................1
279.  KÓRUSZ JÓZSEF..........................1
105.  KOSZKOL JENŐ............................6
106.  KOSZTOLÁNYI KANN GYULA.......2
268.  KOVÁCS FERENC..........................1
107.  KŐRÖSI MARGIT.........................1
108.  KRÓN BÉLA.................................1
109.  KURLANDER ISTVÁN...................3
110.  KURUCZ FERENC.........................2
111.  KÜSSEL SZIGNÓVAL....................3
112.  KZALANDER ISTVÁN...................1

                                                             58


115.  LURJA LÁSZLÓ.....................................1

                                                              5
116.  MAJOR JÓZSEF............................1
117.  MARKÓ ERNŐ..............................4
118.  MARKUP VALÉRIA.......................2
283.  MÁCSAI ISTVÁN..........................1
119.  MÁRKI PAMPER LAJOS................1
120.  MÁRKY SZIGNÓ..........................1
255.  MÁRTON szignóval.......................1
309.  MÁRTON FERENC.........................1
286.  MÁRTON LÁSZLÓ.........................1
121.  MÁTRAI VILMOS..........................4
122.  MEDNYÁNSZKY LÁSZLÓ...............3
296.  MENDLIK LAJOS..........................1
123.  MÉSZÖLY MUNKÁS BÉLA..............1
124.  MIHÁLKA GYULA.........................1
294.  MIRKOVSZKY GÉZA.....................1
125.  MOHÁCSI DEZSŐ.........................2
126.  MOHOLY-NAGY. LÁSZLÓ..............1
127.  MOLNÁR C. PÁL...........................2
128.  MUDRONY SÁNDOR....................1
129.  MUHITS SÁNDOR.......................60
322.  MÜHLBECK KÁROLY.....................4

                                                                                           94130.  NAGY DÁNIEL FERENC................7
131.  NÁDLER RÓBERT.........................2
132.  NAGY BÉLÁNÉ..............................1
133.  NAGY KÁROLY.............................1
134.  NEMES ISTVÁNNÉ........................1
135.  NEMES LAMPÉRTH JÓZSEF...........6
345. NOWINSZKY JENŐ......2
                                               
                                                              20


136.  ÖLVEDY-GACHAL JÓZSEF.............1
137.  OSZTER DEZSŐ............................1
138.  ŐSZ DÉNES..................................1

                                                               3                     
139.  P.A.SZIGNÓVAL...........................................1
140.  PACSU B. SZIGN............................1
141.  PAP GÉZA....................................3
305.  PÁDLY ALADÁR............................1
303.  PÁLFY JÓZSEF.............................1
264.  PAPP GÁBOR...............................1
142.  PAULOVITS PÁL..........................3
143.  PÁRIZS ERZSI.............................3
144.  PEREMETZKY JÁNOS....................1
145.  PERLMUTTER IZSÁK....................2
146.  PETERDY GÁBOR.........................1
147.  PITTNER OLIVÉR.........................1
148.  POGÁNY MARGIT.........................1
149.  POLCZERLAJOS............................3
150.  
274.  PUSKÁS TIBOR.............................1

                                                              24


306.  RAAB ERVIN................................1
272.  RADICS E.S. szignóval..................2
336.  RADVÁNYI szignóval.......................1
151.  RAUSCHER LAJOS........................1
152.  REINHARD KÁROLY.....................1
153.  REUTER ÁGOSTON.......................4
154.  RÉTI MÁTYÁS..............................2
155.  RICHTER ANTAL FÜLÖP...............1
156.  RINALKOVSZKY.V........................1
157.  RITTER VIKTOR...........................1
158.  RÓNAY GÉZA...............................2

                                                              17
298. SALTZER ERNŐ............................1
159. SANDMANN szignóval..................1
307. SAUTNER LIPÓT..........................1

261. SÁROSSY szignóval.....................1
248. SCHADL JÁNOS...........................1
299. SCHAUSCHECK ÁRPÁD................2
160. SCHäFFER J .&P.........................1
161. SCHEIBER HUGÓ..........................4
162. SCHÉNER MIHÁLY........................1
163. SCHÖNBERGER ARMAND.............2
343. SCULTÉTY ÉVA.............................1
164. SIEDELHUBER. v.........................1
166. SIPEKI BALÁS ATTILA.................2
316. SKUTECZKY DÖME.......................1
266. SOPRONI szignóval......................1
165. SIMON GYÖRGY JÁNOS...............4                                           25


301.  SZABADOS JENŐ..........................1
167.  SZABÓ LÁSZLÓ............................7
330.  SZABÓ szignóval........................1
168.  SZABÓ TIBOR ..............................1
169.  SZABÓ VLADIMIR........................2
254.  SZALONTAY szignóval...........,......1
275.  SZÁSZ JENŐ.................................1
171.  SZEGEDI MOLNÁR ZA...................1
262.  SZENDE DEZSŐ............................1
         SZ.GYENES LAJOS(lásd alább)
174.  SZÉKELY ALADÁR........................1
175.  SZÉKELY GÉZA............................1
332.  SZENTGYÖRGYI JÁNOS...............1
176.SZENTGYÖRGYVÁRY GYENES LAJOS..............15
172.  SZENTMIKLÓSSY SÁNDOR................1
173.  SZENTMIKLÓSSY ZOLTÁN................2
177.  SZIGETI JENŐ.............................2
178.  SZINES ELEMÉR..........................2
338.  SZOBONYAI KÁLMÁN..................1
346.SZÖLLŐSY ALADÁR.......1
321.  SZ.SZABÓ ISTVÁN.......................1
179.  SZTANKÓ SZIGNÓVAL.......................3
180.  SZTOPKA ANNA...........................3
181.  SZULY ANGÉLA............................1
340.  SZŰCS SZIGNÓVAL.......................1
                                                                 
                                                               58

                                             

187.  TÁBOR JÁNOS..............................1
182.  TIBAI TAKÁCS JÁNOS................33
320.  THAN MÓR...................................1
183.  THOMAS ANTAL...........................2
184.  TICHY KÁLMÁN............................3
185.  TIHANYI LAJOS...........................1
314.  TIPÁRY DEZSŐ............................1
186.  TORDAI JÁNOS............................1
188.  TORMAYszignóval.......................1
189.  TÖMÖSI JÁNOS...........................1
289.  TRAMIK ISTVÁN..........................1
190.  TULL ÖDÖN.................................1
191.  TURIÁK ÖDÖN...........................25
192.  TURI-JOBBÁGY JÓZSEF...............5
193.  TURMAYER SÁNDOR..................35

       112


194.  UDVARI DEZSŐ...........................1
         UY GÉZA (lásd CSABAÍ UY GÉZA)
195.  UNDI MARISKA...........................2

                                                             3196.  VADÁSZ ENDRE..........................1
265.  VADKERTY SZIGNÓVAL.....................1
197.  VADON BENJÁMIN......................1
310.  VAJDA KÁROLY............................1
198.  VAJDA LAJOS...............................1
278.  VARGA MÁTYÁS...........................1
257.  VÁNYI szignóval.............................1
199.  VÁRI SÁNDOR.............................1
200.  VÁRKONYI JÁNOS.......................2
201.  VASANITS ZOLTÁN......................4
347.VASZARY JÁNOS................1
202.  VASZKÓ ÖDN..............................1
203.  VASS ELEMÉR..............................2
344.  VERESS ELEMÉR...........................1
204.  VÉGH GUSZTÁV.........................20
205.  VÉRTES MARCELL.......................1
293.  VESZTRÓCZY MANÓ....................1
295.  VILLÁNYI FERENC.......................1
206.  VOIT ERNŐ..................................1

                                                            43345.  WARSÁGH JAKAB ..................1
207.  WÁGNER GÉZA.......................1
208.  WALLESHAUSEN ZSIGMON....2
209.  WÉBER JÓZSEF.....................1
210.  WETZEL GYÖRGY...................2
314.  WITHALM JÁNOS...................1

                                                         8


211.  ZÁDOR ISTVÁN.......................2
212 . ZÓRÁD ERNŐ........................111
213 . ZÓRÁD GÉZA............................4
263.  ZALAI KÁROLY.........................1

                                                            118


 245.  ZSUPPÁNszignóval...................3
3./ -Kedvenc festményeim..

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése