1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and Photo copying is prohibited

2011. február 3., csütörtök

GALÉRIA BEVEZETŐ ,TARTALOMJEGYZÉK

GALLERY INTRODUCTION,TABLE OF CONTENTS..

Kedves Látogató!
A Tabán Anno Galéria főoldalán
                          344 művész
                            
   1001 festményét, grafikáját mutatja be a

     1./ -művészek nevének sorrendjében,
      2./ -Megfestett utcák neve szerint

   Az oldalsávon az utcanévre kattintva megnézhetjük az utcákról a galériában összegyüjtött valamennyi festményt , grafikát ...
Jelenleg 39 ismert tabáni utca nézhető a kiállításon..
3./ -Kedvenc festményeimet..
4./ -Képeslapokat - a Gellérthegyről-(kb. 50      db)   -és a Tabánról( kb.250 db)
5./ -Plakát Anno (korabeli plakátok)
A témában jelenleg tudomásunk szerint a legnagyobb virtuális képgyüjtemény. Tabánhoz köthető festmények és grafikák fotóit örömmel fogadjuk
a doravent@gmail.com email- címen
Az oldalsávon a "HOMEPAGE " feliratra kattintva visszatérhetünk a főoldalra
Jó szórakozást kívánunk!

0.
-- KEDVENC FESTMÉNYEK      (FESTMÉNY,GRAFIKA,RÉZKARC,FAMETSZET )
      -- TABÁNI KÉPESLAPOK

        --GELLÉRTHEGYI KÉPESLAPOK

       --PLAKÁT ANNO (korabeli plakátok)

     1.     FESTŐK A TABÁNRÓL

  Kedvenc festmények az 1000-ből  Művészek ABC -sorrendben:

                     
001.ABA-NOVÁK VILMOS .........1         
323.ABONYI TIVADAR..............1
002.ÁBRAHÁM RAFAEL.............1
003.ABRÓK MIKLÓS.................1        
004.AGÁRDI SOÓS LAJOS........1
005.ALBERT FERENC................1
318.ALMÁSSY LÁSZlLÓ.............1
009.AMBERG JÓZSEF................1
006.ANDAHÁZY KASNYA BÉLA..3 
246.ANTAL SÁNDOR.................2      13

328.BAJOR ÁGOST....................3
007.BAKÁCS PÁL......................1
008.BALÁZS G. ÁRPÁD.............1
329.BARBA PÉTER...................1
267.BAY ALAJOS......................1
009.BÁNFALVY ÁKOS...............3
287.BÁNFY SZIGNÓVAL...................1
010.BÁNSÁGI ANDRÁS.............1
011.BENDA ZOLTÁN.................1
012.BARABÁS MIKLÓS.............1
013.BARTLETT-COUSE.............1
014.BATTHYÁNY GYULA..........1
015.BÁNYÁSZ ISTVÁN.............1
331.BELÁNYI  VIKTOR.............1
291.BERECK K szignóval................2
016.BEREGI VILMOS................4
017.BERÉNY RÓBERT...............1
018.BERKES ANTAL.................3
019.BÉR DEZSŐ.......................2
247.BICSÁNYI ENDRE..............1
020.BICSKEI KARLE JÁNOS......1
021.BIHARI szignóval..............1
022.BOKROS LÁSZLÓ................1
023.BORNEMISSZA GÉZA..........1
024.BORS KÁROLY....................1
339.BOSZNAY ISTVÁN...............1 
025.BÖHM LIPÓT......................1
269.BOSKÓ L.szignóval..................1
342.BRÜCK LAJOS.....................1
280.BRÜMILLER LÁSZLÓ...........1
026.BUNDSCHUN OTTÓ............3
027.BURGHARDT REZSŐ...........1      45

028.CHIOVINI FERENC..............1
281.CONRÁD GYULA..................2
029.CORINI MARGIT.................1
030.CSABAI UY GÉZA................1
031.CSÁK ANTAL.......................1
284.CSÁNKY DÉNES..................8
032.CSÁNKY M. ........................1           
033.CSATHÓ KÁROLY................4
034. CSÁTHY(K.CSÁTHY)...........1
333.CSILLAG JÓZSEF................1
035.CSISZTU MIHÁLY...............2
258.CSULAK ELEMÉR................1
291.CSURGÓI szignóval............1
036.CSUPOR LÁSZLÓ................1        27

037.DALLOS SZIGNÓVAL.............1
273.DARVASSY ISTVÁN.............1
038.DERVANICS LÁSZLÓ............6
039.DOBAY FERENC...................1
040.DURAY TIBOR.....................1  10

253.EDVI ILLÉS ALADÁR............2
041.EDVI ILLÉS JENŐ.................2
325.EDVI ILLÉS PÁL...................1
027.EGERVÁRYPOTEMKIN.ÁGOST...1
042.EGRY JÓZSEF.......................1
043.EMBER ZSOLT......................1
044.ENDER, THOMAS..................1
045.ENGEL MÁRIA......................1   10

046.FÁBRI REZSŐ.......................2
047. FARKAS GYÖRGY?................1
270. FARKAS I SZIGNÓVAL..............1
048. FARKAS LŐRINC..................4
049. FARKAS ROZÁLIA................1
050. FARKASHÁZY MIKLÓS.........1
051. FASSEL OUSA FERENC.........4
052. FAZEKAS MAGDA.................1
          FEKETE.A (lásd     G.FEKETE.A)
312. FELEKI FETTER FRIGYES......1
053. FELIX SZIGNÓVAL....................1
054. FÉNYES ADOLF.....................1
055. FOCK.A.................................1
056. FRANK FRIGYES...................1
057. FRICS SÁNDOR.....................1
        FEKETE.A (lásd G.FEKETE.A)
327. FÜRT KÁLMÁN.......................1    22


058. GAÁL DOMOKOS..................  2
059. GACHAL JÓZSEF ÖLYVEDI..... 1
         GAJZÁGÓ SÁNDOR  (lásd ID.GAJZÁGÓ  SÁNDOR)
060. GARZÓ BERTALAN .................1
326. GEBAUER ERNŐ..................... 1
337. GERÉB KLÁRA ...................... 1
061. GERGELY IMRE ..................... 3
062. G.FEKETE.A SZIGNÓV...........1
063. GALIMBERTI SÁNDOR..........  1
064. GALLÓ TIBOR.......................  1
260GEDEON PÉTER ..................... 3
065. GIMES LAJOS......................... 1
066. GÖRGÉNYI GÁBOR .................1
067. GROSS ARNOLD....................  1
068. GUIDINI.M ............................ 1
069. GUZSIK ÖDÖN.....................  22
                                                              42070. GYENES GITTA ....................... 3
  GYENES LAJOS(ZENTGYÖRGYVÁRY GYENES LAJOS 
071. GYELMISH LUKÁCS................   1
313. GYŐRFFY szignóval  .................1
344. GY.SÁNDOR JÓZSEF..................1                                                                        6072. HAEFFNER JENŐ ..................... 11
288. HAEFFNER Z. szignóval .............. 1
271. HALASI HORVÁTH ISTVÁN.......  1
073. HALÁPY EDE.............................. 1
300. HALÁSZ FERENC ....................... 1
285. HALLER GYÖRGY ...................... 1
297. HANDELSMANN ARNOLD ...........1
074. HAMZA D.ÁKOS ......................... 1
311. HARGITAI BEÁTA .....................14
075. HÁRY GYULA...........................  13
076. HAWLISCH GUSZTÁV.................. 3
077. HEGEDÜS ENDRE ....................... 1
078. HELBING FERENC.....................  21
079. HENEI GUSZTÁV........................  1
080. HERMAN LIPÓT .......................... 1
081. H.F SZIGNÓVAL....................................  1
302. HOLLÓ ALA.JOS.......................... 1
259. HONTI  GYÖRGY........................  1
282. HORKOVITZ ISTVÁN..................  1
082. HORMAY TIBOR ......................... 3
277. HORVÁTH szignóval........................3
258. H.HORVÁTH ISTVÁN .................. 6
083. HORVÁTH G. ANDOR.................   1
324. HORVÁTH L szignóval...................1
084. HUERYNG PÉTER ZOLTÁN ........... 1
304. HUCZEK ZOLTÁN ........................  7

                                                              98


085.  ID.GAJZÁGÓ SÁNDOR............  1
315.  IDRÁNYI TIBOR ......................1
086.  ILNITZKY J.  ........................1 
087.  ISMERETLENFESTŐ  ............42
                                                       45341.  JANIK FERENC............................1
308.  JÁLICS JÁNOS.............................1
088.  JÁSZAPÁTI K.FERENC................79
317.  JEGES ERNŐ................................1
293.  JENEY ZOLTÁN............................5
089.  JESZENSZKI szignóval...................1
334.  JÓKUTHY MIKLÓS........................1

                                                              89         K.CSÁTHY(lásd Csáthy)
090.  KABAY SZIGNÓVAL...................1              
091.  KÁCSER LÁSZLÓ..........................3
092.  KÁDÁR BÉLA...............................1
093.  KASZÁS DOROTTYA.....................4
094.  KATÓ-KRISZTANICS KÁLMÁN......7
095.  KELEMEN LÁSZLÓ........................1
096.  KLIE ZOLTÁN...............................2
097.  KMETTY JÁNOS...........................4
098.  KÓBOR HENRIK...........................2
290.  KOCH VILMOS.............................1
099.  KOKESCH KATÓ...........................1
100.  KOLLATOR.H...............................1
335.  KOMÁROMI SÁNDOR...................1
101.  KONDOR LAJOS...........................1
102.  KOPITS JÁNOS............................1
103.  KORCSOK JÁNOS.........................1
104.  KOROGNAI JÁNOS.......................1
279.  KÓRUSZ JÓZSEF..........................1
105.  KOSZKOL JENŐ............................6
106.  KOSZTOLÁNYI KANN GYULA.......2
268.  KOVÁCS FERENC..........................1
107.  KŐRÖSI MARGIT.........................1
108.  KRÓN BÉLA.................................1
109.  KURLANDER ISTVÁN...................1
110.  KURUCZ FERENC.........................2
111.  KÜSSEL SZIGNÓVAL....................1
112.  KZALANDER ISTVÁN...................1

                                                             50

115.  LURJA LÁSZLÓ.....................................1

                                                              4


116.  MAJOR JÓZSEF............................1
117.  MARKÓ ERNŐ..............................4
118.  MARKUP VALÉRIA.......................2
283.  MÁCSAI ISTVÁN..........................1
119.  MÁRKI PAMPER LAJOS................1
120.  MÁRKY SZIGNÓ..........................1
255.  MÁRTON szignóval.......................1
309.  MÁRTON FERENC.........................1
286.  MÁRTON LÁSZLÓ.........................1
121.  MÁTRAI VILMOS..........................3
122.  MEDNYÁNSZKY LÁSZLÓ...............2
296.  MENDLIK LAJOS..........................1
123.  MÉSZÖLY MUNKÁS BÉLA..............1
124.  MIHÁLKA GYULA.........................1
294.  MIRKOVSZKY GÉZA.....................1
125.  MOHÁCSI DEZSŐ.........................2
126.  MOHOLY-NAGY. LÁSZLÓ..............1
127.  MOLNÁR C. PÁL...........................2
128.  MUDRONY SÁNDOR....................1
129.  MUHITS SÁNDOR.......................59
322.  MÜHLBECK KÁROLY.....................4

                                                                                           90130.  NAGY DÁNIEL FERENC................7
131.  NÁDLER RÓBERT.........................2
132.  NAGY BÉLÁNÉ..............................1
133.  NAGY KÁROLY.............................1
134.  NEMES ISTVÁNNÉ........................1
135.  NEMES LAMPÉRTH JÓZSEF...........6
                                               
                                                              18136.  ÖLVEDY-GACHAL JÓZSEF.............1
137.  OSZTER DEZSŐ............................1
138.  ŐSZ DÉNES..................................1

                                                               3


                     
139.  P.A.SZIGNÓVAL.........................1
140.  PACSU B. SZIGN............................1
141.  PAP GÉZA....................................1
305.  PÁDLY ALADÁR............................1
303.  PÁLFY JÓZSEF.............................1
264.  PAPP GÁBOR...............................1
142.  PAULOVITS PÁL..........................3
143.  PÁRIZS ERZSI.............................3
144.  PEREMETZKY JÁNOS....................1
145.  PERLMUTTER IZSÁK....................2
146.  PETERDY GÁBOR.........................1
147.  PITTNER OLIVÉR.........................1
148.  POGÁNY MARGIT.........................1
149.  POLCZERLAJOS............................3
150.  
274.  PUSKÁS TIBOR.............................1

                                                              21


306.  RAAB ERVIN................................1
272.  RADICS E.S. szignóval..................2
336.  RADVÁNYI szignóval.......................1
151.  RAUSCHER LAJOS........................1
152.  REINHARD KÁROLY.....................1
153.  REUTER ÁGOSTON.......................4
154.  RÉTI MÁTYÁS..............................2
155.  RICHTER ANTAL FÜLÖP...............1
156.  RINALKOVSZKY.V........................1
157.  RITTER VIKTOR...........................1
158.  RÓNAY GÉZA...............................2

                                                              17298.  SALTZER ERNŐ............................1
159.  SANDMANN szignóval..................1
307.  SAUTNER LIPÓT..........................1
261.  SÁROSSY szignóval.....................1
248.  SCHADL JÁNOS...........................1
299.  SCHAUSCHECK ÁRPÁD................2
160.  SCHäFFER J .& P..........................1
161.  SCHEIBER HUGÓ..........................4
162.  SCHÉNER MIHÁLY........................1
163.  SCHÖNBERGER  ARMAND.............2
343.  SCULTÉTY ÉVA.............................1
164.  SIEDELHUBER.V..........................1
165.  SIMON GYÖRGY JÁNOS...............4
166.  SIPEKI BALÁS ATTILA.................2
316.  SKUTECZKY DÖME.......................1
266.  SOPRONI szignóval......................1

                                           25


301.  SZABADOS JENŐ..........................1
167.  SZABÓ LÁSZLÓ............................7
330.  SZABÓ szignóval........................1
168.  SZABÓ TIBOR ..............................1
169.  SZABÓ VLADIMIR........................2
254.  SZALONTAY szignóval...........,......1
275.  SZÁSZ JENŐ.................................1
171.  SZEGEDI MOLNÁR ZA...................1
262.  SZENDE DEZSŐ............................1
         SZ.GYENES LAJOS(lásd alább)
174.  SZÉKELY ALADÁR........................1
175.  SZÉKELY GÉZA............................1
332.  SZENTGYÖRGYI JÁNOS...............1
176. SZENTGYÖRGYVÁRY GYENES LAJOS...15
172.  SZENTMIKLÓSSY SÁNDOR................1
173.  SZENTMIKLÓSSY ZOLTÁN................2
177.  SZIGETI JENŐ.............................2
178.  SZINES ELEMÉR..........................2
338.  SZOBONYAI KÁLMÁN..................1
321.  SZ.SZABÓ ISTVÁN.......................1
179.  SZTANKÓ SZIGNÓVAL.......................1
180.  SZTOPKA ANNA...........................3
181.  SZULY ANGÉLA............................1
340.  SZŰCS SZIGNÓVAL.......................1
                                                                 
                                                               53

                                             
187.  TÁBOR JÁNOS..............................1
182.  TIBAI TAKÁCS JÁNOS................33
320.  THAN MÓR...................................1
183.  THOMAS ANTAL...........................2
184.  TICHY KÁLMÁN............................2
185.  TIHANYI LAJOS...........................1
314.  TIPÁRY DEZSŐ............................1
186.  TORDAI JÁNOS............................1
188.  TORMAYszignóval.......................1
189.  TÖMÖSI JÁNOS...........................1
289.  TRAMIK ISTVÁN..........................1
190.  TULL ÖDÖN.................................1
191.  TURIÁK ÖDÖN...........................21
192.  TURI-JOBBÁGY JÓZSEF...............5
193.  TURMAYER SÁNDOR..................34

                                                            106


194.  UDVARI DEZSŐ...........................1
         UY GÉZA (lásd CSABAÍ UY GÉZA)
195.  UNDI MARISKA...........................2

                                                             3196.  VADÁSZ ENDRE..........................1
265.  VADKERTY SZIGNÓVAL.....................1
197.  VADON BENJÁMIN......................1
310.  VAJDA KÁROLY............................1
198.  VAJDA LAJOS...............................1
278.  VARGA MÁTYÁS...........................1
257.  VÁNYI szignóval.............................1
199.  VÁRI SÁNDOR.............................1
200.  VÁRKONYI JÁNOS.......................2
201.  VASANITS ZOLTÁN......................4
202.  VASZKÓ ÖDN..............................1
203.  VASS ELEMÉR..............................2
344.  VERESS ELEMÉR...........................1
204.  VÉGH GUSZTÁV.........................20
205.  VÉRTES MARCELL.......................1
293.  VESZTRÓCZY MANÓ....................1
295.  VILLÁNYI FERENC.......................1
206.  VOIT ERNŐ..................................1

                                                            42


345.  WARSÁGH JAKAB ..................1
207.  WÁGNER GÉZA.......................1
208.  WALLESHAUSEN ZSIGMON....1
209.  WÉBER JÓZSEF.....................1
210.  WETZEL GYÖRGY...................1
314.  WITHALM JÁNOS...................1

                                                         6


211.  ZÁDOR ISTVÁN.......................2
212 . ZÓRÁD ERNŐ..........................111
213 . ZÓRÁD GÉZA............................3
263.  ZALAI KÁROLY.........................1

                                                            117


 245.  ZSUPPÁNszignóval.....................3
TÉNYLEGES KÉPSZÁM: 969DB


2./ MEGFESTETT TABÁNI UTCÁK 

    44 megfestett tabáni utca ABC sorrendben


-ABRONCS             UTCA*


-ÁCS                         UTCA*


-APRÓD                   UTCA*

-ALSÓHEGY          UTCA*


-ARANYKACSA    UTCA*


-ARANYKAKAS    UTCA*

-ÁROK                     KÖZ*


-ÁROK                    UTCA*

-ATTILA                  KÖRÚT*


-----------------------

-BOCSKAI              TÉR*


-----------------------

-CIPŐ                     UTCA*


-----------------------

-DÖBRENTEI       TÉR*

-DÖBRENTEI       UTCA*


-----------------------


-EPER                    UTCA*


-----------------------

-FELSŐHEGY       UTCA*


-----------------------

-GELLÉRTHEGY UTCA*

-GÖRÖG                 UTCA*


-GYÖKÉR              UTCA*
-----------------------

-HOLDVILÁG      UTCA*


-HORGONY          UTCA* 

-HULLÁM             UTCA*


-HOSSZÚ              LÉPCSŐ*


------------------------

-ÍV                          UTCA*


------------------------

-KERESZT           TÉR*


-KERESZT            UTCA*

-KÖZÉPHEGY     UTCA*


------------------------

-NAPHEGY          UTCA*


------------------------

-ORBÁN                UTCA*


------------------------

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése